UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Informacje

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Szata roślinna

Według podziału geobotanicznego Lubelszczyzny (D. Fijałkowski, 1993), gmina Markuszów należy do państwa roślinnego Holarktydy, obszaru Euro-Syberyjskiego i prowincji Środkowo-Europejskiej. Omawianą gminę zaliczamy do działu Bałtyckiego, dwóch poddziałów: Pasa Wielkich Dolin i Pasa Wyżyn Środkowych, pogranicza krain: Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej, okręgów: Małego Mazowsza i Lubelskiego oraz podokręgów: Równiny Lubartowskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego

Położenie gminy Markuszów na tle podokręgów geobotanicznych (wg D. Fijałkowskiego, 1993)

Zgodnie z Mapą potencjalnej roślinności naturalnej Polski (Matuszkiewicz i in., 1995; ryc.?), obszar gminy Markuszów w zdecydowanej większości porastają grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-Carpinteum). W części południowej i środkowej spotykamy odmianę małopolską (żyźniejszą, z bukiem i jodłą), zaś w części północnej, uboższą odmianę środkowopolską. W tej części gminy znajdują się obecnie największe kompleksy leśne (okolice wsi Bobowiska i Wólka Kątna) z sosną zwyczajną, dębem szypułkowym i brzozą brodawkowatą, wchodzącymi w skład drzewostanu boru mieszanego. W północnej części gminy płatami występują także: ols środkowoeuropejski, wspomniany wcześniej bór mieszany (Querco roboris-Pineteum) oraz suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego, suchego i wilgotnego. Doliny rzek Kurówki oraz Białki w największym stopniu porośnięte są przez łąki, ale miejscami występują tu także niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo-Alnetum).

Położenie gminy Markuszów na tle Mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali 1:300000, arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska (W. Matuszkiewicz, 1995)

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft