UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
O gminie

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 19 marca 2019
Imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Gmina Markuszów
atrakcyjna, chociaż najmniejsza

 

Szukając miejsca dla siebie odwiedź Markuszów, osadę na trasie Lublin - Warszawa. To dogodne położenie w odległości 25 km od Lublina i 20 km od Puław może być jednym z argumentów decydujących o wyborze miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Gmina leży na Płaskowyżu Nałęczowskim. Przez jej teren przepływa rzeka Kurówka (dopływ Wisły).

Pierwsze wzmianki o miejscowości Markuszów pochodzą z 1317 roku. Dzierżko i Ostaszko – protoplaści rodu Firlejów – to pierwsi udokumentowani właściciele osady. Prawo miejskie Markuszów uzyskał około roku 1550, dzięki staraniom wojewody ruskiego Piotra Firleja. Firlejowie władali dobrami markuszowskimi do drugiej polowy XVII wieku, kiedy to Markuszów uległ spustoszeniu na skutek działań wojennych (powstanie Chmielnickiego, „potop” szwedzki). Kolejnym właścicielem Markuszowa został król Jan III Sobieski. Chcąc podnieść miasto z upadku, nadał mu liczne przywileje (odbywający się również dziś w Markuszowie w każdy poniedziałek duży jarmark – to kontynuacja jednego z nich). Posiadaczami Markuszowa w następnych wiekach byli również: Hryniewieccy, Tarnowscy, Zbyszewscy. Markuszów uczestniczył we wszystkich przełomowych wydarzeniach związanych z historią kraju. Pod Markuszowem w okresie powstania kościuszkowskiego działały wojska gen. Zajączka, w czasie powstania listopadowego – oddziały gen. Dwernickiego, a  burmistrz miasta Antoni Zdanowicz był przywódcą wojsk polskich w powstaniu styczniowym. W 1870 roku Markuszów został pozbawiony praw miejskich i zdegradowany do roli osady. Działania kolejnych wojen światowych doprowadziły do poważnych zniszczeń Markuszowa, który w ostatniej wojnie utracił ponadto około 70% mieszkańców.
Na terenie samego Markuszowa i okolic znajdują się interesujące zabytki architektoniczne: kościół św. Ducha wybudowany w 1608 roku przez włoskiego architekta Piotra Durie (wybudowany w unikalnym stylu renesansu lubelskiego) i zespół kościoła parafialnego św. Józefa wzniesiony w latach 1667-1682 z fundacji Jana i Andrzeja Firlejów w Markuszowie, a także kościół starokatolicki parafii mariawitów w Łanach z roku 1909. W Markuszowie istnieje również cmentarz żydowski założony w XVIII wieku.

O aktywności mieszkańców i ich trosce o zachowanie tradycji i kultury swojego regionu świadczy działalność miejscowych twórców ludowych. Imieniem Jana Pocka – twórcy współczesnej poezji ludowej, urodzonego na terenie gminy Markuszów, nazwana została ogólnopolska nagroda artystyczna przyznawana corocznie w Warszawie wybitnym twórcom ludowym z dziedziny literatury i sztuki.

W ostatnich latach w gminie Markuszów postawiono na przedsięwzięcia i inwestycje ekologiczne. Wybudowane zostało nowoczesne wysypisko odpadów stałych, mieszkańcy składając odpady nie ponoszą opłat z tego tytułu co pozwala na definitywną likwidację dotychczasowych dzikich wysypisk śmieci. W roku 2000 została wybudowana biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE, a w 2001 r. rozpoczęto budowę kolektora sanitarnego i obecnie oddano już do użytku w Markuszowie odcinki długości 5790 m i 2960 m przyłączy. Wszyscy zainteresowani z Markuszowa zostali podłączeni do sieci kanalizacyjnej.

Mieszkańcy 7-u sołectw dzięki wybudowanej przez gminę sieci gazowej o długości 45 km mają możliwość korzystania z wygodnego i praktycznego sposobu ogrzewania swoich domów.

Sieć telefoniczna obejmuje teren całej gminy, zdecydowana większość abonentów jest przyłączonych do centrali TP S.A.

W Markuszowie w każdy poniedziałek odbywają się duże targi gromadzące rolników, rzemieślników i kupców.

Gmina Markuszów jest gminą wiejską, zatem zdecydowana większość ludności utrzymuje się z rolnictwa. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi około 5 ha. W produkcji rolniczej przeważa uprawa buraka cukrowego i pszenicy w południowej części gminy, natomiast w północnej gdzie dominują gleby lekkie uprawiano dotychczas głównie tytoń i zioła, a dzisiaj głównym źródłem utrzymania jest produkcja mleka. Gospodarstwo rybackie w Markuszowie rozwija intensywną hodowlę ryb.

Rolnicy z miejscowości Góry specjalizujący się w produkcji sadowniczej, zawiązali Zrzeszenie Producentów Owoców „Lider-Sad”, w ramach którego wprowadzają nowoczesne metod upraw sadowniczych oraz poszukują rynków zbytu na owoce.

O gminie

Dane statystyczne o gminie

Dane statystyczne o gminie

Powierzchnia – 4039 ha
Ludność – 3089
Sołectwa – 10
Dochody budżetu gminy na jednego mieszkańca – 1650 zł
Wydatki budżetu gminy na jednego mieszkańca – 1640 zł
Przedsiębiorcy zarejestrowani w ewidencji gminnej – 150

Gmina Markuszów - walory przyrodnicze


Gmina Markuszów jest małą gminą o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym. Część północną gminy, położoną na północ od trasy Warszawa - Lublin obejmuje mezoregion Wysoczyzna Lubartowska, a południową Płaskowyż Nałęczowski. W części południowej wyżynnej, występują utwory lessowe i urozmaicona rzeźba terenu z charakterystycznymi wzniesieniami i wzgórzami. Występują tu gleby dobrych klas, głównie II i III. Północna część nizinna to obszar występowania glin i piasków zwałowych, charakteryzujących się łagodnymi, niskofalistymi formami terenowymi, przeważają tu gleby klasy V i VI.

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft