Jesteś tutaj > Aktualności WÓJT GMINY MARKUSZÓW – GMINNY KOMISARZ SPISOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 R.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Kobieta i napis POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 Opublikowano dn. 17-06-2020

WÓJT GMINY MARKUSZÓW – GMINNY KOMISARZ SPISOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 R.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz.U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Markuszów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie gminy Markuszów;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe umiejętności:
 1. posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

 2. posiadanie praktycznych umiejętność korzystania z map cyfrowych,

 3. pełna sprawność fizyczna,

 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 6. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, które będzie zakończone egzaminem testowym,

 • Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust.3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06.2020 do 08.07.2020 r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony formularzy zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów pkt. 1-4 ogłoszenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Markuszów (pok. Nr 7) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1; 24-173 Markuszów z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – Powszechny Spis Rolny” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Markuszów).
 
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje