Jesteś tutaj > Urząd Struktura urzędu
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WYKAZ STANOWISK PRACOWNIKóW URZęDU GMINY Tel. 81 8818070 Fax. 81 8818064 gmina@markuszow.pl ul. Marka Sobieskiego 1 24-173 Markuszów Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt Gminy Leszek Łuczywek 81 8818070 wojt@markuszow.pl 3
Skarbnik Gminy Anna Szymczyk 81 8818004 skarbnik@markuszow.pl pok nr 6 główny księgowy budżetu
Sekretarz Gminy Bożena Tkaczyk-Żurawska 81 8818072 gmina@markuszow.pl 8 Realizuje sprawy z zakresu zarządzania oświatą
Kierownik USC Bożena Komsta 81 8818070 usc@markuszow.pl 2 Realizuje sprawy ewidencji ludności i kwalifikacji wojskowej
Insp. ds. ewid. dział. gosp. I obsługi Rady Gminy Magdalena Kuzioła 81 8818033 rada.gminy@markuszow.pl 1 dzialalnosc.gosp@markuszow.pl
Podinspektor ds. księgowości Małgorzata Małys 81 8818072 sekretariat@markuszow.pl pok nr 7 Realizuje sprawy obsługi sekretariatu
Podinsp. ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych Magdalena Koter 81 307 61 26 podatki@markuszow.pl 9
Podinsp. ds. księgowości podatkowej Iwona Grzegorczyk 81 307 61 26 9
Insp. ds. księgowości budżetowej Bożena Kołodziej 81 8818004 ksiegowosc@markuszow.pl 6 Zastępca skarbnika
Insp. ds. księgowości i kadr Agnieszka Kobus 81 8818004 kadry@markuszow.pl 6

Realizuje sprawy obsługi kadrowej

Podinsp. ds. mienia komunalnego i rolnictwa Dorota Pawłot 81 307 61 26 woda@markuszow.pl 9 Realizuje sprawy związane z naliczaniem opłat za wodę i ścieki
Insp. ds. zamówień publicznych, OC, straży pożarnych i zarządzania kryzysowego Aneta Furdal 81 8818070 usc_zca@markuszow.pl 2 Realizuje sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Od 01.03.2015 w ramach etatu w wymiarze 1/10-Z-ca Kierownika USC
Podinsp. ds. inwestycji Stefan Gajda 81 8818070 inwestycje@markuszow.pl 4
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Michał Woch 81 8818070 srodowisko@markuszow.pl 4
Opis wydziału
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje