Jesteś tutaj > Gmina Informacje o gminie Klimat

Klimat

Zgodnie z podziałem województwa lubelskiego na dziedziny klimatyczne W. i A Zinkiewiczów (1973), gmina Markuszów leży na granicy dwóch dziedzin klimatycznych: lubartowsko-parczewskiej i lubelsko-chełmskie.

klimat

Położenie gminy Markuszów na tle podziału województwa lubelskiego na dziedziny klimatyczne według W. i A. Zinkiewiczów.
1 - biłgorajsko-janowska, 2 - tomaszowska, 3 - lubelsko-chełmska, 4 - opolsko-puławska, 5 - lubartowsko-parczewska, 6 - bialsko-łukowska

Na klimat gminy Markuszów wpływ mają trzy rodzaje mas powietrza: polarne, arktyczne i tropikalne. Masami powietrza najczęściej napływającymi nad teren gminy są masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Masy powietrza napływające z północnych obszarów polarnych stanowią ok. 90% wszystkich mas (w tym polarno-morskich jest około 60%). Dużo rzadziej nad teren gminy napływają masy powietrza arktycznego (7,3%) oraz tropikalnego (2,2%). Masy powietrza arktycznego dają o sobie znać zwłaszcza wiosną (najczęściej w maju), przynosząc powietrze suche i zimne, a także przygruntowe przymrozki. Wiosną mogą także napływać masy powietrza tropikalnego, mało zasobne w parę wodną, zmniejszające zachmurzenie oraz ilość opadów atmosferycznych (W. i A Zinkiewicz, 1973).

Według danych zaczerpniętych ze stacji Lublin z lat 1951-1960 (tab. 1) w gminie Markuszów najczęściej spotykamy wiatry z kierunków: południowo-zachodniego i zachodniego, a najrzadziej z kierunku północnego. Średnia częstotliwość cisz wynosiła w tamtym okresie 11,6% (tab.1). Najczęściej występujące wiatry odznaczały się także największymi prędkościami, zaś kierunki z których wiatry wiały najrzadziej charakteryzowały najmniejsze prędkości (tab. 2).

 

Tab. 1. Średnia częstotliwość kierunków wiatrów i ciszy w latach 1951-1960 dla stacji Lublin według. W. i A. Zinkiewiczów (1973).

tabela 1

Tab. 2. Prędkość średnia wiatru z określonego kierunku w latach 1951-1960 dla stacji Lublin według W. i A. Zinkiewiczów (1973).

tabela 2

Według danych z lat 1951-1960 dla stacji Lublin (W. i A. Zinkiewicz, 1973) najwyższe wartości ciśnienia atmosferycznego notowano w listopadzie (1019,5 mb), najniższe zaś w lipcu (1013,7 mb). Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego wynosiła natomiast 1016,5 mb (tab.3.).
 
Tab. 3. Średnie ciśnienie miesięczne w latach 1951-1960 dla stacji Lublin wg. W. i A. Zinkiewiczów (1973).
tabela 3
 
Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1951-1990 (B. Kaszewski i in. 1995) na terenie gminy Markuszów wynosiła 7,6°C. Na przestrzeni czterdziestolecia najcieplejszym miesiącem okazywał się lipiec, ze średnią temperatura powietrza powyżej 18°C, a najzimniejszy był styczeń ze średnią temperaturą -3,4°C (tab. 4).
 
Tab. 4. Średnie temperatury miesięczne w latach 1951-1990 dla stacji Puławy (20 km od granic gminy Markuszów) według B. Kaszewskiego, S. Mrugały, W. Warakomskiego (1995).
tabela 4
 
 
Średnia suma roczna opadów atmosferycznych w latach 1951-1990 na terenie gminy wynosiła około 600 mm (W. i A. Zinkiewicz, 1973.). Maksimum przypadał na lipiec, a minimum na styczeń (tab. 5).
 
Tab. 5. Średnie opady miesięczne w latach 1951-1960 dla stacji Lublin według W. i A. Zinkiewiczów (1973).
tabela 5
 
 
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje