Jesteś tutaj > Urząd Gospodarowanie odpadami Jak segregować odpady
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Jak segregować odpady

PODSTAWOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW:

Do worków żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”:

√ Wrzucamy: puste i zgniecione butelki plastikowe, plastikowe nakrętki, worki, reklamówki, plastikowe opakowania po żywności-bez zawartości, metalowe puszki po napojach i konserwach, kartony po mleku.
√ NIE wrzucamy: butelek i poj. z zawartością, opakowań po lekach, aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, strzykawek, igieł i innych odpadów medycznych, ubrań, jedzenia, zużytych ręczników papierowych.

Do worków niebieskich z napisem „Papier”:

√ Wrzucamy: tekturę, kartony, opakowania papierowe, gazety, zeszyty.
√ NIE wrzucamy: tłustego i zanieczyszczonego papieru, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu budowlanego, odpadów higienicznych, kartonów po mleku.

Do worków zielonych z napisem „Szkło”:

√ Wrzucamy: białe i kolorowe butelki/słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek, kapsli itp.), szklane opakowania po kosmetykach.
√ NIE wrzucamy: szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, szyb samochodowych, zniczy, żarówek, ekranów telewizyjnych, opakowań po lekach.

Do worków brązowych z napisem "Bio":

√ Wrzucamy: odpady kuchenne, odpady zielone, trawa, liście, gałęzie.
√ NIE wrzucamy: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego.

Do pojemników na zmieszane odpady komunalne:

√ Wrzucamy: zanieczyszczone opakowania plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, znicze, stłuczkę ceramiczną, odpady higieniczne, worki z odkurzacza, puste opakowania po lekach i aerozolach, odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, opakowania styropianowe, tapety, worki po materiałach budowlanych, itp.
√ NIE wrzucamy: odpadów zbieranych selektywnie, sprzętu AGD, świetlówek, żarówek, baterii akumulatorowych, chemicznych środków ochrony roślin i opakowań po nich, popiołu paleniskowego.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest w ostatni piątek miesiąca od godziny 8 do 13, odpady są przyjmowane nieodpłatnie.

Znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Markuszowie.

W PSZOK -u zbierane są następujące frakcje odpadów:
 • chemikalia,
 • leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem azbestu,
 • zużyte urządzenia elektroniczne – tylko kompletne!
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone.
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje