Jesteś tutaj > Gmina Informacje o gminie Szata roślinna

Szata roślinna

Według podziału geobotanicznego Lubelszczyzny (D. Fijałkowski, 1993), gmina Markuszów należy do państwa roślinnego Holarktydy, obszaru Euro-Syberyjskiego i prowincji Środkowo-Europejskiej. Omawianą gminę zaliczamy do działu Bałtyckiego, dwóch poddziałów: Pasa Wielkich Dolin i Pasa Wyżyn Środkowych, pogranicza krain: Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej, okręgów: Małego Mazowsza i Lubelskiego oraz podokręgów: Równiny Lubartowskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego

Szata roślinna

Położenie gminy Markuszów na tle podokręgów geobotanicznych (wg D. Fijałkowskiego, 1993)

Zgodnie z Mapą potencjalnej roślinności naturalnej Polski (Matuszkiewicz i in., 1995; ryc.?), obszar gminy Markuszów w zdecydowanej większości porastają grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-Carpinteum). W części południowej i środkowej spotykamy odmianę małopolską (żyźniejszą, z bukiem i jodłą), zaś w części północnej, uboższą odmianę środkowopolską. W tej części gminy znajdują się obecnie największe kompleksy leśne (okolice wsi Bobowiska i Wólka Kątna) z sosną zwyczajną, dębem szypułkowym i brzozą brodawkowatą, wchodzącymi w skład drzewostanu boru mieszanego. W północnej części gminy płatami występują także: ols środkowoeuropejski, wspomniany wcześniej bór mieszany (Querco roboris-Pineteum) oraz suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego, suchego i wilgotnego. Doliny rzek Kurówki oraz Białki w największym stopniu porośnięte są przez łąki, ale miejscami występują tu także niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo-Alnetum).

szata roślinna 2

Położenie gminy Markuszów na tle Mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali 1:300000, arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska (W. Matuszkiewicz, 1995)
szata 3
 
 
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje