Jesteś tutaj > Aktualności Dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich dla mikro i małych firm województwa lubelskiego

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Monety Opublikowano dn. 15-07-2020

Dotacje na kapitał obrotowy z Funduszy Europejskich dla mikro i małych firm województwa lubelskiego

Już 15 lipca mikro i małe przedsiębiorstwa, będą mogły składać wnioski o dotację na kapitał obrotowy. Konkurs jest kierowany do firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z negatywnymi skutkami pandemii i odnotowały spadek obrotów o minimum 30 %.

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

– Tym razem liczy się kolejność zgłoszeń. Sam wniosek o dofinasowanie został maksymalnie uproszczony tak, aby każda firma mogła w prosty i szybki sposób złożyć swoją aplikację. Od 15 lipca od godziny 10.00.00 poprzez system LSI2014 przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dofinansowanie w tym Działaniu. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania 140 % alokacji przeznaczonej na nabór lub 5000 złożonych wniosków – mówi Elżbieta Katarzyna Kędzierska, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. – Finansowanie i utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 jest dla nas priorytetem. To przecież mikro i małe firmy stanowią o sile lubelskiej gospodarki. Dlatego wzmocnienie płynności finansowej rodzimych przedsiębiorców to cel również dla Samorządu Województwa Lubelskiego. – dodaje.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie ?

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dotacji na kapitał obrotowy będą mogli sfinansować wydatki związane z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in.: wynagrodzenia, zakup materiałów czy usług, opłat bieżących takich jak: gaz, prąd, paliwo, koszty najmu powierzchni czy ubezpieczenia działalności gospodarczej.

Jaka jest kwota bezzwrotnej dotacji?

Kwota wsparcia uzależniona jest od liczby zatrudnionych osób w oparciu o umowę pracę, w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu na jaki przedsiębiorca będzie się starał o dofinansowanie, maksymalnie trzech miesięcy. Dla przykładu, samozatrudniony lub przedsiębiorca zatrudniający 1 pracownika na pełny etat będzie mógł wnioskować na okres jednego miesiąca o kwotę 7 845,11 zł, zaś wnioskując o wsparcie na trzy miesiące to odpowiednio kwota 23 535,33 zł. W przypadku 49 pełnych etatów w firmie, można aplikować na jeden miesiąc o dotację w wysokości 54 915,77 zł, a w skali 3 miesięcy to już 164 747,31 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Po pierwsze, aby przedsiębiorca mógł pozyskać dofinansowanie powinien zaliczać się do grupy mikro*, małych** firm lub być samozatrudnionym, a miejscem jego siedziby lub oddziału oraz prowadzenia działalności musi być województwo lubelskie.

(*W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. )
(**W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)

Co więcej, wsparcie uzyska wyłącznie firma, która znalazła się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku.

Po trzecie, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w momencie złożenia wniosku.

To trzy główne warunki, które musi spełnić firma aby móc starać się o dofinansowanie, pozostałe opisano w dokumentacji do naboru.

Gdzie znajduje się dokumentacja?

Dokumentacja do naboru dostępna jest na stronie internetowej:

3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Tym razem również załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie zostały ograniczone do minimum.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Nabór wniosków zaczyna się 15 lipca 2020 roku o godzinie 10.00.00 i potrwa nie dłużej niż do momentu wyczerpania 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. Już od 9 lipca Wnioskodawcy mają możliwość wypełniać wniosek, tak aby wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie.

Jak złożyć wniosek o dotację?

Wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny lsi2014.lubelskie.pl

Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, są one (jedno z wymienionych) niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014 dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Filmy dostępne pod adresem:
Filmy instruktażowe LSI 2014 (Część 1 - rejestracja w systemie EPUAP oraz rejestracja w systemie LSI2014,Część 2 - jak założyć profil wnioskodawcy w systemie LSI2014)

 

Pracownicy Punkty Kontaktowego LAWP odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie pod numerami telefonów 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: lawp@lawp.eu . Zapraszamy do kontaktu!

 

Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/dotacje-na-kapital-obrotowy-z-funduszy-europejskich-dla-mikro-i-malych-firm-wojewodztwa-lubelskiego-juz-dostepne-w-puli-jest-74/


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje