Jesteś tutaj > Aktualności Informacja Wójta Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Kompostownik Opublikowano dn. 20-11-2020

Informacja Wójta Gminy Markuszów

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.

Informuję, iż na podstawie Uchwały Nr XIV/70/2020 z dnia 28 września 2020 r. Rady Gminy Markuszów (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2020 r., poz.5036 ) od 1 grudnia 2020 r. wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa powyżej konieczne jest:

 • Posiadanie kompostownika,

 • Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz

 • Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez kompostownik przydomowy rozumie się:

 • kompostownik ogrodowy dostępny w markecie ogrodniczym, czyli pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych lub

 • samodzielnie wykonany kompostownik o budowie ażurowej, który można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać bioodpadów w pojemnikach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Informujemy, że Gmina podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że mimo deklaracji bioodpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci na co najmniej 6 miesięcy możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie.

Nowy wzór deklaracji umożliwia zadeklarowanie posiadania kompostownika na nieruchomości i kompostowania bioodpadów.


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje