Jesteś tutaj > Aktualności Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Markuszów z dnia 9 grudnia 2020r.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 16-12-2020

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Markuszów z dnia 9 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Markuszów

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Markuszów w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

§ 2.
Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Markuszów oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Markuszów.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
Leszek Łuczywek

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje