Jesteś tutaj > Aktualności Ważna informacja w sprawię wysoce zjadliwej grypy ptaków
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Gołębie Opublikowano dn. 22-04-2021

Ważna informacja w sprawię wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Barłogi w Gminie Kurów, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 7 z dnia 21 kwietnia 2021 r. określa się obszar zagrożony o promieniu 7 km wokół ogniska choroby obejmujący miejscowości powiatu puławskiego : Wólka Kątna, Bobowiska, Olempin, Markuszów, Kaleń, Zabłocie, Góry, Łany, Olszowiec

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Barłogi w Gminie Kurów, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 7 z dnia 21 kwietnia 2021 r. określa się obszar zagrożony o promieniu 7 km wokół ogniska choroby obejmujący miejscowości powiatu puławskiego : Wólka Kątna, Bobowiska, Olempin, Markuszów, Kaleń, Zabłocie, Góry, Łany, Olszowiec

Na obszarze zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Na obszarze zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy, o których mowa wyżej obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach.

 

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [317.00 KB]

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.28 KB]


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje