Jesteś tutaj > Aktualności BOBRY – informacja w sprawie ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

BOBRY Opublikowano dn. 18-05-2021

BOBRY – informacja w sprawie ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Postępowanie w sprawie odszkodowań prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

 

PROCEDURA ubiegania się o odszkodowanie:

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry zobowiązana jest złożyć wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • adres do korespondencji,
 • miejsce wystąpienia szkody (powiat, gmina, numer ewidencyjny działki, obręb),
 • rodzaj użytkowanego gruntu,
 • czas wystąpienia szkody,
 • opis szkody.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • umowę dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
 • Upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,
 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych, pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

 

Opłata skarbowa:

zwolnienie z opłaty skarbowej.

 

Ikona docOŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Ikona docOŚWIADCZENIE O WŁASNOŚCI ZWIERZĘCIA, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [24.00 KB]

Ikona docWZÓR WNIOSKU O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.00 KB]

Ikona docWZÓR OŚWIADCZENIA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Ikona docWZÓR WNIOSKU OŚWIADCZENIA O POSIADANIU SAMOISTNYM MIENIA, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [24.50 KB]

Ikona docWZÓR PEŁNOMOCNICTWA, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docWZÓR OŚWIADCZENIA O ZMNIEJSZENIU PRZYCHODÓW, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.00 KB]

Ikona docWZÓR OŚWIADCZENIA O TERMINIE SPRZĘTU LUB UPRAW ROLNYCH, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [24.00 KB]

 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje