Jesteś tutaj > Aktualności ROZPORZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Pszczoła prz kwiatku Opublikowano dn. 28-07-2021

ROZPORZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 lipca 2021 r

w sprawie uchylenia rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów puławskiego i lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się rozporządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów puławskiego i lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3292).

§ 2.

Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, Urzędach Gmin Wąwolnica, Kurów, Markuszów, Garbów, Jastków i Wojciechów oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje