Jesteś tutaj > Aktualności Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 21-09-2021

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2021 roku tj. wtorek o godz. 15:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XX sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XIX sesji Rady Gminy
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach
 5. Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie
 6. Informacja Wójta na temat przeciwdziałaniu zagrożeniu ze strony agresywnych psów w okolicy Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Markuszowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Markuszów na lata 2022-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markuszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Markuszów.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Markuszów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Markuszów na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Informacja wójta o pracy między sesjami. 
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                         Leszek Woch
 

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje