Jesteś tutaj > Aktualności OGŁOSZENIE
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 28-06-2022

OGŁOSZENIE

W związku z ponadnormatywnym poborem wody z sieci wodociągowej oraz drastycznym obniżeniem poziomu wód podziemnych, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Markuszów o ograniczenie używania wody do celów gospodarczych : podlewania upraw, ogrodów i trawników, napełniania basenów.

Nadmierny pobór wody z ujęć będzie skutkował spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej, pogorszeniem jakości wody, przerwami w dostawie wody lub całkowitym jej brakiem.

W przypadku dalszego pogłębiania się deficytu wody na ujęciach, będziemy zmuszeni wprowadzić zakaz używania wody do innych celów niż konsumpcyjne pod rygorem zastosowania sankcji administracyjnych.

Liczymy na zrozumienie i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie racjonowania wody i okresowego wstrzymania dostawy wody.

Wójt Gminy Markuszów

/-/

Leszek Łuczywek


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje