Jesteś tutaj > Aktualności Strategia Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 01-08-2022

Strategia Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030” w terminie do 04.09.2022 r. w

formie:

  1. drogą elektroniczną na adres: gmina@markuszow.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Markuszów ul. M. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030”, decyduje data wpływu);
  3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Markuszów Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030” wraz załącznikiem oraz formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

 

Ikona pdf Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030” (pdf), 3. Formularz konsultacyjny projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021-2030” (Word)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [940.23 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Markuszów nr 49 /2022 z dnia 29 lipca 2022 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.99 KB]


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje