Jesteś tutaj > Aktualności Informacja o przystąpieniu Gminy Markuszów do dystrybucji węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

węgiel Opublikowano dn. 07-11-2022

Informacja o przystąpieniu Gminy Markuszów do dystrybucji węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Wójt Gminy Markuszów informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

W pierwszym etapie działań pracownicy Urzędu Gminy Markuszów dokonali wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla, ewidencjonując zgłoszone przez mieszkańców potrzeby.

Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu realizacji zadania, tj. przyjmowania formalnych wniosków pisemnych o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie

domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

 1. osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
 2. osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
 3. osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

 1. 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. 3,0 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto.
 • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.).
 • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) jest do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Markuszów (pokój nr 7 na piętrze), na stronie internetowej www.markuszow.pl, na stronie bip Markuszów: https://ugmarkuszow.e-bip.eu/ i na facebooku Gminy Markuszów.

 1. Wniosek o zakup składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). (e-Puap)
 2. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skrzynka podawcza: /4ly9qvw12m/Skrytka ESP

W załączeniu wzór wniosku

Ikona docxWniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [40.53 KB]

Wójt Gminy Markuszów
Leszek Łuczywek

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje