Jesteś tutaj > Aktualności Skrócenie godzin pracy w Urzędzie Gminy Markuszów w dniu 6 marca 2023 r.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Dokument, podpis Opublikowano dn. 03-03-2023

Skrócenie godzin pracy w Urzędzie Gminy Markuszów w dniu 6 marca 2023 r.

W dniu 6 marca maja 2023 roku (poniedziałek) Urząd Gminy Markuszów pracuje w godzinach od godz. 7.00 do 11.00

ZARZĄDZENIE NR 21/2023

Wójta Gminy Markuszów

z dnia 3 marca 2023 r.

 

w sprawie skrócenia godzin pracy w Urzędzie Gminy Markuszów w dniu 6 marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art.31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.1510 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam, że w dniu 6 marca 2023 roku (poniedziałek)  Urząd Gminy Markuszów  pracuje w godzinach od godz. 7.00 do  11.00

§ 2. W sprawach pilnych kontakt pod nr telefonu:

·       531 841 898

·       531 851 293

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Markuszów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ikona pdfZARZĄDZENIE NR 21/2023 Wójta Gminy Markuszów z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w Urzędzie Gminy Markuszów w dniu 6 marca 2023 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.32 KB]

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje