Jesteś tutaj > Aktualności Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 31-05-2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów

Ogłaszam konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów

ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY MARKUSZÓW

z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów. 


Na podstawie art. 31 i art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 68 Kodeksu pracy (t j. Dz. U z 2022 r., poz. 510 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów.

§ 2. Powołuję komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia konkursu w składzie:

  1. Bożena Tkaczyk-Żurawska - Przewodniczący Komisji
  2. Bożena Kołodziej - Członek Komisji
  3. Agnieszka Kobus - Sekretarz Komisji

§ 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji publicznej


https://ugmarkuszow.e-bip.eu/index.php?id=523&p1=szczegoly&p2=10000251

 

 

 


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje