Jesteś tutaj > Aktualności Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Markuszów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 20-06-2023

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Markuszów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

WÓJT GMINY MARKUSZÓW działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Markuszów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena nieruchomości

Działki o numerze ewidencyjnym 1383/1 o pow. 0,0191 ha  (obr. 0006 MARKUSZÓW, ark.8)

KW

LU1P/00050377/3

Nieruchomość położona w obszarze zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczonej na planie symbolem 34 U, MN .

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej

Nie dotyczy

Łączna kwota wynosi

143.500, 00 zł + podatek VAT 23 %

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, który to termin upływa z dniem 8 sierpnia 2023 r.

 

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni – od dnia 20 czerwca  2023 r. do dnia 11 lipca 2023 r. oraz w BIP Gminy Markuszów. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej. 


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje