Jesteś tutaj > Aktualności Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

stary budynek Opublikowano dn. 09-08-2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Informacja dotycząca udzielania dotacji

W nawiązaniu do zasad Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. przypominam i informuję, że właściciele obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków mogą ubiegać się o udzielenie dotacji , o której mowa w art. 81 ustawy z dnia23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn.zm. ), na nakłady konieczne, określone w art. 77 tej ustawy, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, za pośrednictwem Gminy Markuszów


Wniosek składany do urzędu gminy musi zawierać:

 1. Nazwę inwestycji/ do 140 znaków
 2. Opis inwestycji / zakres prac do 2500 znaków bez spacji
 3. Przewidywany okres realizacji inwestycji
 4. Przewidywany termin zakończenia inwestycji
 5. Przewidywana wartość inwestycji
 6. Deklarowana kwota udziału własnego
 7. Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji
 8. Kwota wnioskowanych środków


Ostateczny termin składania wniosku do Urzędu Gminy upływa 14.08.2023
godz.16.30


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje