Jesteś tutaj > Aktualności Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937 Opublikowano dn. 07-11-2023

Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937

Starosta Puławski Danuta Smaga oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach zapraszają na uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi – Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937.

Tego dnia biogram Mieczysława Lutmana przybliży Zbigniew Kiełb z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, działu Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Lutman Mieczysław (10 VIII 1890, Lwów - zm. między 20 a 22 kwietnia 1940, Katyń) – starosta powiatowy w Węgrowie, Puławach i Białej Podlaskiej, urzędnik, dr praw. Syn Józefa i Katarzyny z domu Szpila. Ukończył Wydział Prawa i Umiejętności Politycznych na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1 I 1915 do 30 IV 1917 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolejowej we Lwowie. Od 1 V do 30 VIII 1918 służył w armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta. Od 1 VII 1919 do 1 VII 1920 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolei we Lwowie. Od 12 XI 1920 prowizoryczny urzędnik, a od 3 V III 1922 do 13 V II1926 urzędnik i zastępca starosty w starostwie powiatowym w Chełmie. Od 14 VII 1926 urzędnik I kat. i kierownik starostwa, od 31 V 1928 prowizoryczny starosta, a od 15 VI 1929 do 15 IV 1932 starosta powiatowy w Węgrowie (wg karty przebiegu służby do 3 VI 1932). Od 16 IV 1932 do października 1937 starosta powiatowy w Puławach (wg karty przebiegu służby od 4 VI 1932). Od października 1937 do września 1939 starosta powiatowy w Białej Podlaskiej (objął urzędowanie 28 X 1937). Po wkroczeniu wojsk sowieckich aresztowany i osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Żonaty z Seweryną z domu Csató (Michalewską) (ślub: 1921).

Opis biograficzny Mieczysława Lutmana pochodzi ze Słownika biograficznego starostów Drugiej Rzeczypospolitej - tom 2, autorstwa Janusza Mierzwy, Wydawnictwo LTW.


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje