Jesteś tutaj > Aktualności SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARKUSZÓW Z DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W KADENCJI 2018-2024

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Osoba podpisująca dokument. Opublikowano dn. 20-03-2024

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MARKUSZÓW Z DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W KADENCJI 2018-2024

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji samorządu przedstawiam Państwu poniższe zestawienie podsumowujące działania gminy Markuszów

Suma wartości projektów inwestycyjnych i zakupów wynosi 36.603.812,26 zł. przy kwocie pozyskanych dotacji i grantów: 28.607.698,94 zł.


Ponadto w latach 2021-23 gmina przekazała 897 248,54 zł. dotacji dla powiatu na prace modernizacyjne i projektowe na drogach powiatowych (w większości wykorzystane na ubiegłoroczną modernizację drogi powiatowej w Kaleniu).

Poniżej poszczególne projekty:

 1. Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Markuszów - projekt rozpoczęty w poprzedniej kadencji, którego odbiór miał miejsce 1 marca 2019 r. rozliczenie i okres trwałości przypadł na obecną kadencję – zainstalowano 198 instalacji solarnych.
  Wartość projektu 2.359.318zł. dofinansowanie 1.786.938 zł.
 2. Przebudowa boiska sportowego w Markuszowie: realizacja 2019 r., kwota całkowita: 91 007,46 zł., dofinansowanie 45 177,00 zł. PROW WL.
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 105901L w m. Wólka Kątna: realizacja 2019/20 r., kwota całkowita: 673116,30 zł., dofinansowanie 420 252,00 zł. z PROW WL.
 4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów: realizacja 2019/20 r., kwota całkowita: 2 283 236,29 zł, dofinansowanie 1 504 951,42 zł. RPOWL.
 5. Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów: realizacja 2019/22 r., kwota całkowita: 417 189,42 zł., dofinansowanie 196 307,09 zł., RPOWL 20214-2020. Zakup i montaż 30 instalacji OZE, w tym: 26 szt. instalacji fotowoltaicznych (o łącznej mocy 0,08 MW), 4 szt. kotłów na biomasę (pelet) (o łącznej mocy 0,07 MW).
 6. Niskoemisyjna Gmina: realizacja 2019/21 r., kwota całkowita: 898 362,27 zł, dofinansowanie 624 007,52 zł. z RPOWL 2014-2020). Instalacja i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED umożliwiające sterownie pracą zasilacza oprawy przez sygnał odbierany przez sterownik 274 szt., montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi zasilanymi energią odnawialną słoneczną 6 szt. (ul. Głębocznica), budowa dwóch obwodów oświetlenia ulicznego w Olszowcu i montaż 12 słupów z fundamentami i oprawami.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 107755L dł. 1137,56 m w m. Wólka Kątna: realizacja 2021 r., kwota całkowita: 473 919,31 zł., dofinansowanie 236 959,00 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 8. Remont drogi gminnej nr 107760L Zabłocie-Olszowiec dł. 520 m w m. Zabłocie: realizacja 2022 r., kwota całkowita: 342 910,00 zł., dofinansowanie 168 880,91 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 9. Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów (18 dróg) o długości 13 km 606 m: realizacja 2022/23, kwota całkowita: 7 283 047,39 zł, kwota dofinansowania: 5 225 000,00 zł z Polskiego Ładu. Zadanie realizowane w latach 2022/23. Przebudowano drogi w: Markuszów, Bobowiska, Olszowiec, Góry, Góry-Kol., Zabłocie, Łany, Olempin, Wólka Kątna, Kaleń, 
 10. Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Markuszów: realizacja: 2022 r., wartość całkowita: 567 333,28 zł., kwota dofinansowania: 538 966,62 zł. z Polskiego Ładu. Połączono dwa wodociągi Markuszów i Góry oraz zbudowano nowe wyjście z istniejącej stacji uzdatniania wody w Markuszowie jako zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę na wypadek awarii. 
 11. Cyfrowa Gmina: realizacja 2022 r., wartość całkowita 100 000,00 zł, dofinansowanie: 100 000,00 zł. EFRR POPC (Polska Cyfrowa). Zakupiono nowe komputery oraz serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminy Markuszów.
 12. Przebudowa placu targowego w Markuszowie Etap I: realizacja: 2023/24, wartość całkowita; 2997 238,24 zł, kwota dofinansowania: 2 397 790,59 zł. z Polskiego Ładu. Powstaną: wiata handlowa, budynek toalety, ciągi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturą techniczną. Przebudowane będą drogi przyległe, placu targowego zostanie utwardzony.
 13. Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów Etap II (15 dróg) 6 km 402m. (Łany, Markuszów, Góry, Góry-Kolonia, Olszowiec): realizacja 2023/24, wartość całkowita 4 313 940,00 zł., kwota dofinansowania: 4 098 243,00 zł. z Polskiego Ładu. 23 
 14. Modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Markuszów: realizacja: 2023/25, wartość całkowita 4 872,715,11 zł, kwota dofinansowania: 4 275 000,00 zł. z Polskiego Ładu. Modernizacja stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy poprzez zwiększenie poziomu filtracji w celu poprawy jakości dostarczanej wody. Na stacjach wodo- ciągowych i oczyszczalniach ścieków zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz agregaty prądotwórcze. Zadanie obejmuje też wymianę oraz instalację wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu na terenie całej gminy wraz z platformą agregującą dane. 
 15. Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Markuszów „Polski Ład". Projekt obejmuje przebudowę placu targowego etap II oraz przebudowę ulic i chodników w Markuszowie, utwardzenie placów przy gminnych budynkach. 9.119.420 zł., w tym dotacja 7.650.000 zł.
 16. Program Polski Ład - ochrona zabytków - dotacje pozyskane dla parafii św. Józefa: a) Konserwacja elewacji frontowej wraz z elewacją wież kościoła p.w. św. Józefa w Markuszowie na kwotę całkowitą 1 020 000 zł. z dofinansowaniem 999.600 zł. b) Wymiana dachu nad przedsionkiem, wraz z wymianą i odtworzenie, drzwi wejściowych do kościoła pw. Św. Józefa na kwotę 400 000 zł. z dofinansowaniem; 392 000 zł.
 17. Projekt miniPAKT - gminne pracownie komputerowe (miniPAKT GPK): pozyskaliśmy grant w wysokości 154.458,67 zł., zakupiliśmy m.in.: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, monitory komputerowe, monitor 98", projektory multimedialne, ekrany studyjne, zestaw mikrofonów konferencyjnych, mikrofony przewodowe, urządzenia peryferyjne niezbędne do funkcjonowania przestrzeni, słuchawki studyjne, drukarkę kolorową atramentową, zestawy mikrofonów wokalnych, zestaw gogli VR, zestawy green-screen, oprogramowanie do tworzenia treści graficznych i multimedialnych, aparat fotograficzny wraz z obiektywami.
 18. "Cyberbezpieczny Samorząd": wartość projektu 237 500 zł., dofinansowanie 237 500 zł. (100%). W ramach projektu będą zakupione serwery i urządzenia oraz wykonane instalacje poprawiające bezpieczeństwo cyfrowe urzędu. 
 19. „Dostępny Samorząd" grant na wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy 80 498,52 zł. 20 „Pod biało-czerwoną" grant 8 tys. zł. - maszt przed urzędem.

Projekty zrealizowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie:

 1. Posiłek w szkole i w domu (modernizacja stołówki szkolnej) 70 tys. zł. (dotacja 56.786.60 zł).
 2. Aktywna Tablica grant 17500 zł. 2. Laboratoria Przyszłości: kwota grantu 70 tys. zł.
 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: 15 tys. zł, kwota dotacji 12 tys. zł.
 4. Narodowy Bank Polski projekt „Polski złoty ma 100 lat" dofinansow. 7420zł., wkład własny osobowy i rzeczowy 1420 zł.
 5. Wdrażano programy zakupu laptopów, zakupiono ich 34 w ramach programu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ (90 tys. zł.) 

 

Leszek Łuczywek
Wójt Gminy Markuszów

 


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje