Jesteś tutaj > Aktualności Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2024 r.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb gmina Markuszów na tle biurka i osób. Opublikowano dn. 26-04-2024

Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2024 r.

Uwaga Rolnicy! Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego takiego jak: powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, osunięcia się ziemi, grad, lawinę rolnik powinien niezwłocznie poinformować urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów (na początek wystarczy telefon) aby Komisja Gminna do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie danej gminy mogła uruchomić swoją pracę

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie. Wypełniony formularz wniosku rolnik powinien złożyć niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR. Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń.

Ponadto informuję, że na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w zakładce Raporty - wersja tabelaryczna, można na bieżąco śledzić wiadomości dotyczące suszy na terenie Gminy Markuszów


Uwaga:

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt IRZ
Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika w uprawach, które znajdują się jeszcze na polu
Bliższe informacje można uzyskać poniedziałek 9:00-17:00  od wtorku do piątku w godz. 07:15 - 15:15  w Urzędzie Gminy Markuszów Ul. Marka Sobieskiego 1,24-173 Markuszów  tel. 81 8818072

Załączniki


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje