Jesteś tutaj > Aktualności Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb gmina Markuszów na tle biurka i osób. Opublikowano dn. 29-04-2024

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 06 maja 2024 roku tj. poniedziałek godz. 16 00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się I sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy 
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego
  4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
 7.  Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora   
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej 
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego 
  4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór   
 9. Ukonstytuowanie się komisji Rady Gminy,  wybór przewodniczących  i wiceprzewodniczących komisji        
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  4. Komisja Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 10. Wystąpienie Wójta – informacja o stanie gminy 
 11. Wolne wnioski
 12.  Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Markuszów

 

 

  Wójt Gminy

Leszek Łuczywek


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje