Jesteś tutaj > Aktualności 26 lutego 2019 Gmina Markuszów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

26 lutego 2019 Gmina Markuszów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych Opublikowano dn. 27-02-2019

26 lutego 2019 Gmina Markuszów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych

TERMOMODERNIZACJA - Pierwszy wniosek to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów.Projekt obejmuje trzy budynki: szkołę, przedszkole oraz urząd gminy. Całkowity koszt planowanych inwestycji według aktualnych kosztorysów to 2.657.000zł. Wniosek został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w działaniu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

 
W ramach projektu termomodernizacyjnego zaplanowano następujące prace:
 
Szkoła
 
Docieplenie stropodachów szkoły i sali gimnastycznej, wymiana instalacji c.o wraz z kotłami orazzainstalowanie instalacji fotowoltaicznej i montaż oświetlenia ledowego.
 
Przedszkole
 
Docieplenie elewacji i stropu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana instalacji c.o.
 
Urząd Gminy:
 
Docieplenie elewacji i stropodachu oraz fundamentów w części podpiwniczonej, montaż instalacjifotowoltaicznej oraz wymiana instalacji c.o. i montaż oświetlenia ledowego.
Wszystkie budynki zostaną dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montażschodołazów.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na marzec 2020 roku. Konkurencja będzie dużaponieważ jest to najprawdopodobniej ostatni nabór w obecnym okresie programowania. Dlatego teżzdecydowaliśmy się mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie dokumentacji do tego konkursu.Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu oraz radzie gminy zazapalenie zielonego światła dla tego pomysłu poprzez zabezpieczenie środków w budżecie na kosztydokumentacji. Według aktualnych szacunków przy dofinansowaniu na poziomie 85% wkład własnygminy wyniósłby 940 tys zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 303 tys. zł. (niekwalifikowalnyjest koszt kotłów gazowych w szkole, montaż schodołazów oraz podatek VAT). Mamy świadomość, żeza 2-3 lata, jeżeli dojdzie do realizacji projektu - koszty mogą wzrosnąć, tym niemniej zakładaneefekty energetyczne zachęcają do realizacji tego zadania. Teraz pozostaje oczekiwać narozstrzygnięcie konkursu.
 
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
 
Drugim wnioskiem jest przebudowa boiska sportowego w Markuszowie przy skrzyżowaniuChopina i Polnej. Całkowity koszt inwestycji 91 000zł. Wkład własny wyniesie 33 tys. zł - środkibędą pochodziły głównie z funduszu sołeckiego Markuszowa.
 
Planowane prace:
 
Wymiana podłoża i ułożenie nawierzchni z trawy rolowanej zamontowanie bramek orazpiłkochwytów oraz remont ogrodzenia.
 
Wniosek złożyliśmy do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień" w Kośminie w ramach działaniapoprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. Tu również konkurencja będzie duża. Termin podpisania umów wstępnie zaplanowano na sierpień. Jeżeli uda sięnam pozyskać środki - realizacja zadania nastąpi późną jesienią 2019 roku.
 
Wójt Leszek Łuczywek
 
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje