Jesteś tutaj > Aktualności Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Maruszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 25-09-2019

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Maruszów

Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Markuszów, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku tj. poniedziałek o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach na kadencje 2020 - 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Markuszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały określenia wysokości ekwiwalentu należnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Markuszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markuszów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/106 /2017 Rady Gminy Markuszów w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków itd.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje