Jesteś tutaj > Aktualności Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Maruszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 07-11-2019

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Maruszów

Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Markuszów, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku tj. czwartek o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesj.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Markuszów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje