Jesteś tutaj > Aktualności EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Zbiornik Opublikowano dn. 23-01-2020

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Do 31 marca 2020 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Markuszów, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Gminy Markuszów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Markuszów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Markuszów w terminie do 31 marca 2020 r.
 
Druki zgłoszenia dostępne są:
 • w załączniku do niniejszego artykułu,
 • w Urzędzie Gminy Markuszów
 • u sołtysów,
 • na stronie internetowej Urzędu www.markuszow.pl
 
Wypełnione druki prosimy składać:
 • osobiście do Urzędu Gminy Markuszów pokój nr. 4,
 • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Markuszów Ul. Marka Sobieskiego 1,24-173 Markuszów,
 • do sołtysów (w terminie do 20.03.2020 r.),
 • pocztą elektroniczną na adres: gmina@markuszow.pl, srodowisko@markuszow.pl
 
W przypadku niezłożenia oświadczenia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie, na poszczególnych posesjach.
 
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje