Jesteś tutaj > Aktualności Informacja o otwarciu Targowiska gminnego w Markuszowie dla lokalnych producentów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

targ Opublikowano dn. 16-04-2020

Informacja o otwarciu Targowiska gminnego w Markuszowie dla lokalnych producentów

Otwieramy targowisko, aby umożliwić mieszkańcom zakup żywności od lokalnych producentów, ale też w trosce o byt rolników. Miejsce prowadzenia handlu ograniczone zostaje do placu targowego oraz stanowisk ze stołami.

Zabrania się prowadzenia handlu na ulicach.
 
 Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. konieczne jest:
 • Zachowanie minimum 2 m odległości między stanowiskami; sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji.

 • Zachowanie bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca - min. 2 metry (zalecana 3 metry); osoby oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans - min. 2 m (zalecane 3 metry).

 • Maksymalnie 3 osoby kupujące w obrębie stoiska.

 • Obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek przez wszystkich kupujących.

 • Zarówno osoby sprzedające, jak i kupujące zobowiązane są do noszenia masek ochronnych.

 
Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem wszelkich działań.
 
Uważajmy na siebie i innych, stosując zasady higieny oraz ochrony osobistej. Przypominamy też, że osoby z objawami chorobowymi nie mogą pracować przy obrocie żywnością.
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje