Jesteś tutaj > Kultura i turystyka Foldery Wyprawy Odkrywców (ang. questing) - co to takiego?
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Wyprawy Odkrywców (ang. questing) - co to takiego?

Gmina Markuszów jest jedną z pierwszych na Lubelszczyżnie, która ma swój własny quest. Pierwsze warsztaty questingu odbyły się w Nałęczowie, kolejne warsztaty przeprowadzono już w Markuszowie. Swoje questy oprócz Nałęczowa mają już także Wąwolnica i Wojciechosko Zagroda.

Wyprawa odkrywców quest - Markuszów Sobieskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [689.11 KB]

mapka do Questu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [658.27 KB]

 

Powyższy quest należy ściągnąć (jest w formacie pdf), wydrukować obustronnie na kartce A4, złożyć na 3 części i zapraszamy w teren - spróbuj wraz z Janem III Sobieskim rozwiązać zagadki zawarte w queście, odnajdź wszystkie miejsca opisane w queście, poznaj niesamowite historie związane z Markuszowem, rozwiąż hasło i zdobądź skarb ukryty w tajemniczym miejscu. Do pomocy użyj mapy odkrywcy skarbu, którą możesz również ściągnąć i wydrukować.

Markuszów Sobieskiego - czeka na ODKRYWCÓW. Zapraszamy.

 

Questing - co to takiego?

Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.

 Tworzenie szlaków (questów) jest procesem, w którym uczestniczą rożni przedstawiciele lokalnej społeczności; często są one przygotowywane przez dzieci, młodzież czy grupy studentów. Do udziału w ich rozwijaniu zaprasza się osoby znające region, mające zarówno naukowa wiedzę specjalistyczna, jak i wiadomości na temat historii, legend czy lokalnych anegdot. Twórcy questów współpracują z instytucjami i organizacjami, które mogą dostarczyć im dodatkowych materiałów oraz rzetelnych informacji. Korzysta się też z publikacji, map historycznych i współczesnych, archiwów.

Odkrywanie dziedzictwa miejsca, turystyka z zagadkami, to najczęściej spotykane określenia na questing, który opiera się na nieoznakowanych szlakach (questach). Questing to narracja, która towarzyszy zwiedzaniu miejsc. W wielu elementach metoda ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe. Różnica polega jednak na tym, iż jest ona ściśle związana z konkretnym miejscem.

Celem questingu jest rozwijanie poczucia tożsamości z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających się krajobrazem, przyrodą, czy dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, questing może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: „nauka przez zabawę”.

Questing znany w obecnej formie upowszechniła amerykańska organizacja non-profit, Vital Communities z White River Junction w stanie Vermont, która 15 lat temu przygotowała program Valley Quest. Stworzony przez uczniów, skautów, stowarzyszenia historyczne i innych wolontariuszy, obecnie składa się z ponad 200 zadań w obszarze Vermont i New Hampshire.

Questing powstał w USA, ale wcale nie oznacza to, że Polacy są gorsi. Od kilkunastu już lat z powodzeniem Wyprawy Odkrywców nazywane Turystyczno- Rekreacyjnymi Imprezami na Orientację organizuje PTTK

Warto zapoznać się np. z warszawskimi Imprezami na Orientację.

Ale to nie wszystko, w naszym regionie Klub Imprez na Orientację Inochodziec przy Oddziale Miejskiem PTTK w Lublinie zaprasza wszystkich na spacer po centrum Lublina i odkrywanie tego co w nim ciekawe, a co na co dzień mijane w pośpiechu. Odkryj Lublin z Mapą bo naprawdę warto.

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje