Jesteś tutaj > Gmina Łowisko sportowe No Kill

Łowisko sportowe No Kill

 Regulamin Łowiska w Kaleniu „ŁOWISKO SPORTOWE NO KILL”

 

 1. Łowisko czynne jest 6.00 – 22.00, także w weekendy, święta oraz inne dni wolne. Możliwość wjazdu bądź opuszczenia Łowiska odbywa się w godzinach 6:00 – 22:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Gospodarzem Łowiska. Nie wymagamy karty PZW.
 2. Opłata zezwalająca na wędkowanie i prawo pobytu na Łowisku za wstęp w godzinach 6:00 – 22:00 dla 1 osoby wędkującej wynosi 50,00 zł. Wyjazd z łowiska wiąże się z zakończeniem wędkowania i ewentualną ponowną opłatą.
 3. Wykupienie „Zezwolenia” uprawnia do wędkowania na 1 stanowisku na 2 wędziska.
 4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 5. Osoba zajmująca stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku oraz za poinformowanie ich o panujących na Łowisku regulaminach.

Wędkowanie:

ŁOWIMY WYŁĄCZNIE NA HACZYKI BEZZADZIOROWE. BRAK HACZYKÓW BEZZADZIOROWYCH GROZI DOŻYWOTNIM ZAKAZEM WJAZDU NA ŁOWISKO

 1. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie metodą spławikową i gruntową. Spinningowanie, używanie jako przynęty żywej i martwej ryby, jest zabronione.
 2. Zabrania się nęcenia ziarnami kukurydzy i grochu oraz surowym ziarnem ( wyjątek kukurydza z puszki )
 3. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:
  • podbieraka (sugerowany) o rozstawie ramion ~ 1 metra. Do podbierania ryb należy używać podbieraka,
  • maty do odhaczania ryb.
 4. Zdjęcia złowionych ryb należy robić jak najniżej maty i nigdy na stojąco.
  Należy używać:
  • środka do dezynfekcji ran (sugerowane),
  • specjalistycznego worka do przetrzymywania karpi dotyczy zawodów,
  • aleca się stosowanie żyłki o średnicy nie mniejszej niż 0.22 mm,
  • dozwolone jest używanie plecionki jako linki głównej nie grubszej niż 0,10 mm,
  • ryby w siatkach można przetrzymywać tylko w trakcie zawodów.
 5. Obowiązuje zakaz zabierania ryb. Muszą być one natychmiast po ewentualnym sfotografowaniu wypuszczone do wody.
 6. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby, lub która ucierpiała w trakcie połowu, należy powiadomić Gospodarza Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.
 7. W przypadku złowienia suma lub tołpygi należy powiadomić Gospodarza Łowiska i przetrzymać go w worku do czasu jego przybycia.
 8. Zabronione jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych oraz środków pływających typu łódź / ponton.
  Cena za udowodnione zabranie ryb wynosi 1500,00 zł / kg. Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.
 9. Prosimy również o zachowanie umiaru w ilości stosowanej zanęty. Niewykorzystanej zanęty nie należy wrzucać do wody.

Przepisy porządkowe :

 1. Wykupując Zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.
  W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego korzystania z Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Gospodarza Łowiska, Policja i Straż Wodna
 2. Przed opuszczeniem terenu łowiska należy umożliwić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) Gospodarzowi Łowiska. 
 3. Zajmowane stanowisko do wędkowania należy po sobie zostawić w czystości. Wszystkie śmieci można zostawić w pojemnikach znajdujących się na łowisku. Przed opuszczeniem stanowiska, może zostać sprawdzone przez Gospodarza Łowiska.
 4. Należy powiadomić Gospodarza Łowiska o fakcie odwiedzenia wędkarzy na łowisku, przez osoby trzecie. Po uzyskaniu zgody Gospodarza Łowiska, osoby takie mogą skorzystać z parkingu wskazanego przez Gospodarza Łowiska. Jednocześnie zakazuje się podjeżdżania, przez osoby trzecie, samochodem do stanowiska odwiedzanego wędkarza.
 5. Zakazuje się objeżdżania Łowiska (np. samochodami, motocyklami, ciągnikami). Na terenie łowiska obowiązują zakazy: kąpieli, wjeżdżania samochodami na wszystkie groble, niszczenia przyrody (łamanie gałęzi na podpórki pod wędki).
 6. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.
 7. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 8. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia - przepraszamy.
 9. Gospodarz Łowiska zaleca aby wędkarze udostępnili mu fotografię złowionych ryb wraz z informacją o wadze złowionej ryby oraz zastosowanej metodzie.
 10. Wędkujący na Łowisku zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych Łowiska. 
 11. Gospodarz Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Łowiska.
 12. Obiekt jest monitorowany.
 13. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 14. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Gospodarzowi Łowiska.
 15. Na terenie Łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz kąpieli w Łowisku.
 16. Wstęp na Łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu oraz cennika opłat za korzystanie z Łowiska.
Gospodarz Łowiska
Zakład Budowy Dróg i Mostów
Bartłomiej Zadura
tel. 81 50 37 374  


Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje