Jesteś tutaj > Gmina Ochrona Środowiska Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Ochrona środowiska w Gminie

Kawałek plakatu Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Opublikowano dn. 30-04-2019

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Urząd Gminy Markuszów przyjmuje wnioski od dnia 6 maja 2019 do 24 maja 2019 r.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
 
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 6 maja 2019 do 24 maja 2019 r.
 
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
 
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.
 
Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.
 
Film promocyjny: 
 

 
 
Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Markuszów pan Michał Woch, pokój nr 4, tel. 81 88-18-072
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje