Jesteś tutaj > Gmina Ochrona Środowiska OGŁOSZENIE

Ochrona środowiska w Gminie

Panel fotowoltaiczne Opublikowano dn. 11-06-2019

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Gmina Markuszów zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie.

Po zwrocie ankiet zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do konkursu.
Wypełnione ankiety należy złożyć w Urzędzie Gminy Markuszów, pok. Nr 2 lub 7 w terminie do 25 czerwca 2019 r.
                                                                                                                                                                  Wójt Gminy
/-/      
Leszek Łuczywek
 

Ankieta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [81.35 KB]

 

Instalacje fotowoltaiczne - instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. Uczestnik musi podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w tym okresie na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym. Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2 000 kWh, moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 3 500 kWh.

Piece na biomasę – instalacja do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej. Piece jakie zostaną zainstalowane w ramach projektu posiadać będą moc 15, 20 i 25 kW w zależności od wielkości budynku, stanu ocieplenia budynku, ilości mieszkańców. Wszystkie uzyskują 5 klasę energetyczną dzięki automatycznym podajnikom wysokiej sprawności spalania pow. 95%. Paliwem jakie spalanym w kotle jest pelet.

 
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje