Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Imienne wyniki głosowania Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy Markuszów na IV sesji w dniu 06. 02. 2019 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Imienne wyniki głosowania

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy Markuszów na  IV sesji w dniu 06. 02. 2019 r.

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy Markuszów na IV sesji w dniu 06. 02. 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad IV sesji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.29 KB]

w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad III sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.42 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.13.2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Markuszów na 2019 rok ”, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.52 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.14.2019 w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielanie w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 - 2023, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.75 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.15.2019 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.58 KB]

w sprawie wniosku radnego Zawady o wpisanie w Rozdziale II § 4 ust.5 po słowie pomieszczeń słów „ w obecności odbiorcy „, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.65 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.16.2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Markuszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.65 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.17.2019 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Markuszów , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.61 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.18.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.59 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.19.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.60 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.20.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markuszów na 2019 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.65 KB]

Przyjęcie uchwały Nr IV.21.2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.77 KB]


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje