Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Markuszów

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy. Do zadań Komisji należy w szczególności kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w ustawie i uchwałach Rady.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Gawron Katarzyna - przewodnicząca

 • Opolski Sławomir - wiceprzewodniczący
 • Filipiak Anna
 • Osuch Sławomir
 • Struski Marian

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Przedmiotem działań dla Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest w szczególności: 

 • wynagrodzenie Wójta,
 • programy gospodarcze,
 • sprawy majątkowe Gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektu budżetu Gminy,
 • ocena wykonania budżetu Gminy.

 

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Nowaczyk Tadeusz - przewodniczący

 • Osuch Sławomir - wiceprzewodniczący
 • Buczkowski Krzysztof
 • Filipiak Anna
 • Gawron Krzysztof
 • Szymczyk Anna

 

Komisja Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Do zadań Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych należy:

 • edukacja publiczna,
 • kultura i ochrona dóbr kultury,
 • kultura fizyczna, sport  i turystyka,
 • opiniowanie projektu budżetu Gminy.

 

Skład Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Dąbrowska Karolina - przewodnicząca

 • Zawada Piotr - wiceprzewodniczący
 • Murawski Sławomir
 • Opolski Sławomir
 • Stasiak Andrzej
 • Stolarz Andrzej
 • Struski Marian

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli,
 • dokonywanie analizy treści skargi, wniosku lub petycji,
 • zwracanie się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, przedstawienie dokumentów lub pisemne zajęcie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji,
 • opracowanie projektu uchwały lub stanowiska Rady w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji i przekazanie jej Przewodniczącemu Rady.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Szymczyk Anna - przewodnicząca

 • Murawski Sławomir - wiceprzewodniczący
 • Dąbrowska Karolina
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje