Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Markuszów

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy. Do zadań Komisji należy w szczególności kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w ustawie i uchwałach Rady.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Osuch Sławomir - przewodniczący komisji
 2. Zawada Piotr
 3. Gawron Katarzyna
 4. Stasiak Andrzej
 5. Opolski Sławomir

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Przedmiotem działań dla Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest w szczególności: 

 • wynagrodzenie Wójta,
 • programy gospodarcze,
 • sprawy majątkowe Gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektu budżetu Gminy,
 • ocena wykonania budżetu Gminy.

 

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 1. Stasiak Andrzej - przewodniczący komisji
 2. Gawron Krzysztof - wiceprzewodniczący komisji
 3. Osuch Sławomir
 4. Dąbrowska Karolina
 5. Murawski Sławomir
 6. Filipiak Anna
 7. Zawada Piotr
 8. Opolski Sławomir
 9. Szymczyk Anna
 10. Buczkowski Krzysztof
 11. Woch Leszek
 12. Dec- Nader Sylwia

 

Komisja Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Do zadań Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych należy:

 • edukacja publiczna,
 • kultura i ochrona dóbr kultury,
 • kultura fizyczna, sport  i turystyka,
 • opiniowanie projektu budżetu Gminy.

 

Skład Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Dąbrowska Karolina - przewodnicząca komisji
 2. Murawski Sławomir - wiceprzewodniczący komisji
 3. Szymczyk Anna
 4. Woch Leszek
 5. Gawron Katarzyna
 6. Zawada Piotr 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli,
 • dokonywanie analizy treści skargi, wniosku lub petycji,
 • zwracanie się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień, przedstawienie dokumentów lub pisemne zajęcie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji,
 • opracowanie projektu uchwały lub stanowiska Rady w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji i przekazanie jej Przewodniczącemu Rady.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Karolina Dąbrowska - przewodnicząca

 2. Krzysztof Buczkowski - wiceprzewodniczący

 3. Sławomir Opolski - członek

 4. Andrzej Stasiak - członek

 5. Krzysztof Gawron - członek

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje