Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XII sesję Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 28-05-2020

Zawiadomienie o XII sesję Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 roku tj. piątek o godz. 8:30 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy
 4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania radnych, które zostały zgłoszone na poprzedniej sesji
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Markuszów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów na 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Markuszów, rok 2020
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych do Raportu o stanie gminy
 12. Wyjaśnienie Wójta w sprawie zbiornika małej retencji w Kaleniu - dyskusja
 13. Informacja Wójta na temat realizacji uchwały Rady Gminy Markuszów dotyczącej zmiany granic Gminy Markuszów
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 15. Zamknięcie obrad sesji
 
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
 
Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje