Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 25-11-2020

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2020 roku tj. środa o godz. 15 00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie sesji 
 2. Ślubowanie nowo wybranej radnej
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy   - pierwsza część
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XIV  sesji Rady Gminy
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  zgłoszone na poprzedniej sesji
 7. Interpelacje i zapytania radnych  i odpowiedzi na nie 
 8. Uchwalenie Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomani na rok 2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  rocznych stawek podatku od  środków transportowych 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej   do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty i ustalenia  stawek opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność i współwłasność  Gminy Markuszów zajętej pod zbiornik małej retencji „ Kaleń ”  na okres trzech lat  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność gminy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmiany  do uchwały  dotyczącej  opłaty targowej  i określenia  zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń  majątkowych radnych za 2019  rok
 19. Informacja Wójta o pracy między sesjami 
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 21. Wolne wnioski,  oświadczenia radnych i informacje
 22. Zamknięcie obrad sesji
 
 
 
 
                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                          Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                 Leszek Woch
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje