Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 22-04-2021

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku tj. wtorek o godz.15:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji 
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach
 5. Interpelacje zapytania radnych  i odpowiedzi na nie
 6. Informacja Kierownika SPZOZ  w Markuszowie  na temat funkcjonowania placówki w okresie  pandemii
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Markuszów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania  „Planu rozwoju  sieci dróg gminnych na lata 2021 -  2030”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planu zagospodarowania  zbiornika małej retencji  w Kaleniu i terenów przyległych będących we władaniu Gminy Markuszów jako teren rekreacyjny i wypoczynkowy
 11. Informacja Wójta na temat  realizacji projektu "Energia z biomasy i słońca  dla gminy Markuszów"
 12. Informacja Wójta na temat przeniesienia części zadań gminy Markuszów   do gminy Kurów 
 13. Informacja Wójta  na temat realizacji uchwał Rady Gminy Markuszów nr XIV / 77/ 2020,  Nr XIV / 78 /2020, Nr XIV /79 /2020 z dnia 28 września 2020 r.
 14. Informacja Wójta na temat złożonych wniosków  w celu pozyskania  funduszy na  inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych w tym z Funduszu Inwestycji Lokalnych
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje
 17. Zamknięcie obrad sesji               

 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                     Rady Gminy Markuszów 
 
                                                                                                             Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje