Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 24-01-2022

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia tj. czwartek o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Markuszów.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowowybraną radną A. Pawłot.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  5. W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                         Leszek Woch

 

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje