Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 29-04-2022

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 05 maj 2022 roku tj. czwartek o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Markuszów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Markuszów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                         Leszek Woch

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje