Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 21-06-2022

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 roku tj. wtorek o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Markuszów.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Markuszów.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Markuszów.
 7. Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na 2022 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, stałych komisji Rady Gminy Markuszów i ich składów osobowych
 11. Zatwierdzenie sprawozdania SP ZOZ
 12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje