Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 11-07-2022

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2022 roku tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych  i odpowiedzi na nie
 5. Rozpatrzenie  Raportu o stanie Gminy Markuszów za 2021 rok
  1. debata nad raportem o stanie gminy
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z   wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  Gminy Markuszów za 2021 rok
  1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r. przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia gminy
  2. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Markuszów za 2021 rok
  3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markuszów o udzielenie Wójtowi Gminy Markuszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.
  4. odczytanie opinii komisji stałych w sprawie ww. sprawozdań oraz informacji o sanie mienia
  5. dyskusja nad ww. sprawozdaniami oraz nad sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2021 r. jednostek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Markuszowie oraz Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Markuszów z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Markuszów z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.      
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Markuszów na rok szkolny 2022/2023
 8.   Informacja Wójta o pracy między sesjami
 9.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych i informacje
 10.   Zamknięcie obrad

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                               Rady Gminy Markuszów

                                                                                                                         Leszek Woch

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje