Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 22-11-2022

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2022 roku tj. wtorek o godz. 8:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji rady Gminy Markuszów

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji rady Gminy Markuszów

 5. Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie

 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Markuszów na rok 2023

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Markuszów na 2023 rok

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Markuszów na rok 2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Markuszów

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Markuszów

 13. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji w zakresie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych przekazanych w 2022 roku oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami

 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych i informacje

 16. Zamknięcie obrad

 

 
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje