Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 26-01-2023

Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2023 roku tj. piątek o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXVI nadzwyczajnej sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok
 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIV/76/2020 Rady Gminy Markuszów
  z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markuszów"
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Markuszów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Markuszów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Markuszów w sprawie nadania miejscowości Markuszów statusu miasta
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                         Leszek Woch

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje