Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 22-03-2023

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 roku tj. środa o godz. 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Markuszów lub jej jednostkom podległym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Markuszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w miejscowości Markuszów przy ul. Lubelskiej 78.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Markuszów.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                               Rady Gminy Markuszów
                                                                                                                         Leszek Woch

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje