Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o pierwszej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 22 listopada 2018 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o pierwszej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 22 listopada 2018 r. Opublikowano dn. 13-11-2018

ZAWIADOMIENIE o pierwszej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 22 listopada 2018 r.

Z upoważnienia przekazanego Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 r., zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy Markuszów na dzień 22 listopada 2018 r. tj. czwartek, na godz. 12:00 , w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Porządek obrad sesji :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
 3. Złożenie ślubowania przez radnych
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
 5. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 6. Uchwalenie dalszego porządku obrad

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Z upoważnienia
Komisarza Wyborczego
w Lublinie
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje