Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o drugiej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 30 listopada 2018 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o drugiej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 30 listopada 2018 r. Opublikowano dn. 27-11-2018

ZAWIADOMIENIE o drugiej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 30 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25 ust.4 Statutu Gminy Markuszów - zwołuję II Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Markuszów na dzień 30 listopada 2018 roku tj. piątek na godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy
 4. Powołanie Komisji Rady Gminy, wybór przewodniczących iwiceprzewodniczących komisji
  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  4. Komisja Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Markuszów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Markuszów
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Zamknięcie obrad sesji

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

 

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje