Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o trzeciej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 14 grudnia 2018 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o trzeciej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 14 grudnia 2018 r. Opublikowano dn. 05-12-2018

ZAWIADOMIENIE o trzeciej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 14 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - zwołuję III sesję Rady Gminy Markuszów w dniu 14 grudnia 2018 roku tj. piątek o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Markuszów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zamknięcie obrad sesji

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

 

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje