Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Markuszów

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 24-01-2020

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Markuszów

Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Markuszów, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku tj. piątek o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy
  4. Interpelacje i zapytania radnych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
  7. Informacja Wójta o pracy między sesjami
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
  10. Zamknięcie obrad sesji
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
 
Leszek Woch
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje